भूधरा

- गोपाल भण्डारी.

परी समान सुन्दरी शशीमुहार माधुरी
छवि प्रसूनमा सरि प्रफुल्ल देख्छु बेसरी ।
कवि प्रशस्त हून् बरी अहो फुलेछ वल्लरी
रवि प्रतापमा परी कता गयो विभावरी ॥१॥

हटाउनू चुरीफुरी नहून् दिमागमा अरि
अनिष्ट शत्रु हो हुरी बिगार्छ यो घरीघरी ।
छ काल दुष्ट निष्ठुरी, सदैव गर्छ आतुरी
सजीव मार्छ कस्तरी स्वभाव राख्छ आसुरी ॥२॥

मधु प्रवीणता भरी प्रदान गर्छ माहुरी
सुगन्ध दिन्छ कस्तुरी नहान जीवमा छुरी ।
अधर्म नासिने गरी कृपा गरुन् महेश्वरी
सुकर्म होस् सिरीखुरी प्रभा मिलोस् सरासरी॥३॥

स्वदेशबाट चाकरी हटून् समस्त तस्करी
लबस्तरा लबस्तरी यहाँ नहून् घरीघरी ।
मुसेखरी र पाखरी फुलून् जुही सुनाखरी
स्वजन्मभू दरीखरी बनून् सुरेन्द्रको पुरी॥४॥

किसान हुन्छ जाँगरी दिने सधैँ मुरीमुरी
खटीखटी मरीमरी स्वदेश बस्छ यो कुरी ।
अनन्य हुन्छ बाँसुरी सुनौँ जपौँ रमाहरी
चलून् मिलेर पाखुरी बिचार धैर्यले गरी ॥५॥

मिलून् मदेसमा सिरी पहाडमा बराबरी
प्रसिद्ध खाद्य हो पुरी सुरम्य हुन्छ मञ्जरी ।
बलिष्ठ हुन्छ केशरी स्वतन्त्र खोज्छ यो दरी
दिई बहन्छ निर्झरी गुनी र आड हुन् गिरि ॥६॥

बनेर भूधरा नरी कथा दिन् अजम्बरी
व्यथा बताउने चरी उदाउन् सधैँ भरी ।
कवित्व बुद्धिमा भरी उघार काव्य सुस्तरी
स्वदेश शान्तिको धुरी बनोस् प्रसिद्ध सुग्धरी ॥७॥

सान्दर्भिक शब्दार्थ
अनन्य - अतुल्य, अद्धितीय
नरी - नारी, स्त्री
प्रशस्त - धेरै, प्रशंसनीय
वल्लरी - लता, लहरो
केशरी - सिंह
वरी - बाबरी झार, सतावरी, ओखतीको गोली
सिरी - एेश्वर्य, शोभा
आसुरी - राक्षसी
प्रसून - पुष्प, फूल
विभावरी - निशा
शशी - इन्दु, चन्द्रमा
(पञ्चचामर छन्द)

टेक्सस

प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : बिहीबार, 21 पौष, 2073

लेखकका अन्य रचनाहरु