परिचय

- जगदीश घिमिरे

प्रश्न : नाम ?

उत्तर : कलि

प्रश्न : बाबुको नाम ?

उत्तर : क्रोध

प्रश्न : आमाको नाम ?

उत्तर : हिंसा

प्रश्न : बाजेको नाम ?

उत्तर : लोभ

प्रश्न : जीबाको नाम ?

उत्तर : अधर्म

प्रश्न : जीमाको नाम ?

उत्तर : मिथ्या

प्रश्न ; छोराको नाम ?

उत्तर : भय

प्रश्न : छोरीको नाम ?

उत्तर : मृत्यु

प्रश्न : नातिको नाम ?

उत्तर : नरक

प्रश्न : नातिनीको नाम ?

उत्तर : यातना

प्रश्न : देशको नाम ?

उत्तर : नेपाल

नोटः यस कथामा लेखकका आफ्ना भन्नु अन्तिम प्रश्नोत्तरका केवल आठ अक्षर हुन् – बाँकी सबै पुराण कुरा हुन् ।

प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : बिहीबार, 5 जेठ, 2068

लेखकका अन्य रचनाहरु